ФЕТОГЕНЕЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

FetogenesisИзбор На Редактора
Диабетна нефропатия
Диабетна нефропатия
Фетогенезата е терминът, използван за описание на биологичното развитие на плода. Фетогенезата следва от ембриогенезата и започва около деветата седмица от бременността. Фетогенезата завършва с раждането в деветия месец от бременността.