ОСМОТИЧНО НАЛЯГАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Осмотичното наляганеИзбор На Редактора
Протеин в урината (протеинурия)
Протеин в урината (протеинурия)
Осмотичното налягане съответства на налягането, което се намира от по-силно концентрираната страна на полупропусклива или селективно пропусклива мембрана в разтворителя. Налягането задвижва потока на разтворителя през мембраната и дава посоката му